OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Zmluvy za rok 2012:

14.4.2012- Zamestnávateľská zmluva- https://mssaca.wbl.sk/zmluva_tatry_sympatia-_2012.pdf

18.5.2012- Dodatok k zmluve č.1/2012-https://mssaca.wbl.sk/hpsc55.pdf

18.5.2012- Dodatok č. 1/2012- https://mssaca.wbl.sk/dodatok_teho-_2012.pdf

14.7.2012- Dodatok plus 2012- https://mssaca.wbl.sk/dodatok_alternet-_2012.pdf

26.7.2012- Zmluva o poskytovaní verejných služieb- https://mssaca.wbl.sk/telecom-_2012.pdf

22.10.2012- Zmluva o dielo- plastové dvere- Zmluvné strany: MŠ, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca a Henrich Ďurčanský, Humenská 7/B, Košice- zmluva_o_dielo_2_dr.pdf

7.11.2012- Zmluva o dielo- maliarske práce a výmena podláh- Zmluvné strany: MŠ, Mládežnícka 2, 04015 Košice- Šaca a Milan Solčanský, Idanská 7, 040 11 Košice- zmluva_maliarské práce.pdf

8.11.2012- Zmluva o dielo- oprava vstupu do MŠ- Zmluvné strany: MŠ, Mládežnícka 2, 04015 Košice- Šaca a E.T.K., s.r.o., Okružná 9, 04501 Moldava nad Bodvou- zmluva_o_dielo_chodnik_ms.pdf

12.11.2012- Dodatok k zmluve o dielo- výmena podlahy za PVC- Zmluvné strany: MŠ, Mládežnícka 2, 04015 Košice- Šaca a Milan Solčanský, Idanská 7, 040 11 Košice-dodatok_k_zmluve_o_dielo.pdf

29.12.2012- Zmluva Be- Soft- https://mssaca.wbl.sk/hpsc83.pdf

 

Zmluvy za rok 2013:

17.2.2013- Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- https://mssaca.wbl.sk/t-mobile_zmluva-_2013.pdf

20.5.2013- Zmluva o dielo- asfaltovanie chodníkov v MŠ- Zmluvné strany: MŠ, Mládežnícka 2, 04015 Košice- Šaca a E.T.K., s.r.o., Okružná 9, 04501 Moldava nad Bodvou- zmluva_o_dielo chodník.pdf

21.5.2013- Dodatok č.1/2013 k zmluve- https://mssaca.wbl.sk/hpsc54.pdf

30.6.2013- Zmluva o dielo- CUBS, s.r.o.- bezpečnostný projekt informačných systémov- Zmluvné strany: MŠ, Mládežnícka 2, 04015 Košice- Šaca a CUBS, s.r.o., Jánošíková 6, 04001 Košice-https://mssaca.wbl.sk/hpsc53.pdf

3.7.2013- Dodatok k zmluve o dielo- asfaltovanie chodníkov v MŠ- Zmluvné strany: MŠ, Mládežnícka 2, 04015 Košice- Šaca a E.T.K., s.r.o., Okružná 9, 04501 Moldava nad Bodvou- dodatok__k_zmluve-_asfaltovanie_chodnikov.pdf

12.7.2013-Dodatok k zmluve TEHO-https://mssaca.wbl.sk/dodatok-teho-2013.pdf

12.7.2013-Zmluva "Bezpečnostný projekt informačných systémov" - https://mssaca.wbl.sk/bezp.projekt_inf.systemov.pdf

13.12.2013-Zmluva o dielo- Rekonštrukcia skladových priestorov - rekonstr_sklad_priestorov.pdf

 

Zmluvy za rok 2014:

30.5.2014- Zmluva o výpožičke- https://mssaca.wbl.sk/hpsc51.pdf

2.8.2014- Zmluva o dielo- asfaltovanie chodníkov- https://mssaca.wbl.sk/asfaltovanie_chodnikov_2014.pdf

21.9.2014- Zmluva o výpožičke- https://mssaca.wbl.sk/zmluva-o-vypozicke.pdf

6.10.2014- Zmluva o dielo č.3/2014- oprava strechy- https://mssaca.wbl.sk/oprava-strechy.pdf

6.12.2014- Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby- https://mssaca.wbl.sk/hpsc102.pdf

9.12.2014- Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby- https://mssaca.wbl.sk/zdravotna_sluzba.pdf

15.12.2014- Zmluva o výpožičke- https://mssaca.wbl.sk/hpsc50.pdf

 

Zmluvy za rok 2015:

2.1.2015- Zmluva o podmienkách prepravy a zabezpečení činností- služby pri zbere odpadov- https://mssaca.wbl.sk/odpad.pdf

12.1.2015- Rámcová dohoda- údržbárske práce na objekte MŠ Šaca- https://mssaca.wbl.sk/hpsc13.pdf

12.1.2015- Rámcová dohoda- výtvarný materiál pre deti MŠ- https://mssaca.wbl.sk/hpsc14.pdf

12.1.2015- Rámcová dohoda- učebné pomôcky pre MŠ- https://mssaca.wbl.sk/hpsc15.pdf

12.1.2015- Rámcová dohoda- nábytok pre MŠ- https://mssaca.wbl.sk/hpsc16.pdf

16.1.2015- Dodatok k zmluve o dodávke tepla- https://mssaca.wbl.sk/hpsc60.pdf

27.3.2015- Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- Telekom- https://mssaca.wbl.sk/hpsc84.pdf

25.6.2015- Zmluva o poskytovaní verejných služieb- Telekom- https://mssaca.wbl.sk/hpsc97__1_.pdf

30.6.2015- Dodatok k zmluve o dodávke tepla- https://mssaca.wbl.sk/hpsc99__1_.pdf

14.9.2015- Zmluva o dielo CUBS- https://mssaca.wbl.sk/hpsc106.pdf

Zmluvy za rok 2016:

24.2.2016- Zmluva o pripojení- https://mssaca.wbl.sk/hpsc130.pdf

16.6.2016- Dodatok k zmluve TEHO- https://mssaca.wbl.sk/hpsc156.pdf

11.10. 2016- Zmluva o pripojení Alternet- https://mssaca.wbl.sk/alternet.pdf

23.11.2016- Zmluva o pripojení VSE- https://mssaca.wbl.sk/hpsc170.pdf

Zmluvy za rok 2017:

13.02.2017- Dodatok k zmluve Telecom- https://mssaca.wbl.sk/hpsc184.pdf 

15.02.2017- Dodatok k zmluve Telecom- https://mssaca.wbl.sk/hpsc185.pdf

12.06.2017- Dodatok k zmluve TEHO- https://mssaca.wbl.sk/hpsc200.pdf

27.06.2017- Zmluva o dielo- https://mssaca.wbl.sk/hpsc2.pdf 

14.07.2017- Zmluva Telecom- https://mssaca.wbl.sk/hpsc9.pdf

26.07.2017- Zmluva Besoft- https://mssaca.wbl.sk/hpsc12.pdf

07.09.2017- Zamestnávateľska zmluva- https://mssaca.wbl.sk/hpsc17.pdf

22.12.2017- Zmluva- https://mssaca.wbl.sk/hpsc47.pdf

 

Zmluvy za rok 2018:

12.01.2018- Zmluva o poskytnutí služieb- https://mssaca.wbl.sk/hpsc31.pdf

02.03.2018- Nájomná zmluva fa Edesta- https://mssaca.wbl.sk/najomna_zmluva.pdf

https://mssaca.wbl.sk/najomna_zmluva1.pdf      https://mssaca.wbl.sk/najomna_zmluva2.pdf   

https://mssaca.wbl.sk/najomna_zmluva3.pdf

20.04.2018- Zmluva CUBS plus s.r.o.- https://mssaca.wbl.sk/hpsc37.pdf 

23.05.2018- Dodatok k zmluve TEHO- https://mssaca.wbl.sk/hpsc42.pdf

21.06.2018- Zmluva Besoft- https://mssaca.wbl.sk/zmluva_be-_soft.pdf

17.07.2018- Zmluva František Kováč- https://mssaca.wbl.sk/hpsc48__1_.pdf

13.11.2018- Dodatok k zmluve Telecom- https://mssaca.wbl.sk/hpsc58.pdf 

 

Zmluvy za rok 2019:

21.01.2019- Zmluva o spracovávaní a vedení mzdovej a personálnej agendy- https://mssaca.wbl.sk/hpsc64.pdf 

28.01.2019- Dodatok k zmluve Telecom- https://mssaca.wbl.sk/dodatok_telecom.pdf

31.01.2019- Dodatok k zmluve Telecom- https://mssaca.wbl.sk/dodatok.pdf

11.02.2019- Dodatok k zmluve Telecom- https://mssaca.wbl.sk/telekom_dod..pdf

11.02.2019- Zmluva Ticket Service- https://mssaca.wbl.sk/ticket_service.pdf

07.03.2019- Zmluva Šacanet- https://mssaca.wbl.sk/zmluva_sacanet.pdf

20.05.2019- Dodatok k zmluve TEHO- https://mssaca.wbl.sk/hpsc104.pdf

29.05.2019- Zmluva DATALAN a.s.- https://mssaca.wbl.sk/datalan.pdf

Zmluvy za rok 2020 : Zmluva o dielo - https://mssaca.wbl.sk/zmluva_o_dielo.pdf

Zmluvy za rok 2021:

Zmluva o poskytovaní služieb- mzdy a personalistika - https://mssaca.wbl.sk/zmluva_mzdy.pdf

Zmluva o poskytovaní služieb - ActiveRegistratúra - https://mssaca.wbl.sk/jf5e449eed1a74879a40bbc88ffdb78da.pdf

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - https://mssaca.wbl.sk/pdf24_merged.pdf

Zmluva o dielo - dodanie a montáž KS - https://mssaca.wbl.sk/zmluva_o_dielo_-_kam._system.pdf

Servisná zmluva TS - https://mssaca.wbl.sk/zmluva_o_dielo_-_kam._system.pdf

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - https://mssaca.wbl.sk/zmluva_-_slovak_telekom.pdf

Zmluvy za rok 2022:

Zmluva o poskytovaní služieb - mzdy a personalistika -https://mssaca.wbl.sk/zmluva_-_mzdy.pdf

Zmluva č. 202204/026/BTS, OPP, PZS - https://mssaca.wbl.sk/zmluva_pzs_opp__bts.pdf

Ramcova dohoda - odpad SJ - https://mssaca.wbl.sk/ramcova_dohoda_-_odpad_sj.pdf

Zmluvy za rok 2023:

https://mssaca.wbl.sk/zmluva_-_mzdy.pdf - Zmluva o poskytovaní služieb - mzdy a personalistika

aktualizované: 02.05.2023 22:53:23