Dokument- Zásady ochrany osobných údajovhttps://mssaca.wbl.sk/zasady_ochrany_osobnych_udajov.pdf

                                                                                                   (otvára sa v novom okne)

Dokument- Zásady ochrany osobných údajov*2021* - https://mssaca.wbl.sk/informacna_povinnost_cl.13_gdpr_1_.pdf

                                                                                                      (otvára sa v novom okne)

 

 

Registratúrny poriadok MŠ - https://mssaca.wbl.sk/registraturny_poriadok.pdf        


aktualizované: 03.02.2023 14:40:16