OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Faktúry za rok 2012:

(Otvára sa v novom okne)

Faktúry MŠ rok_2012.pdf

Faktúry za rok 2013:

(Otvára sa v novom okne)

Faktúry MŠ rok 2013.pdf

Faktúry za rok 2014:

(Otvára sa v novom okne)

Faktury_ms_2014.pdf

Faktúry za rok 2015:

faktury_za_rok_2015.docx

Faktúry za rok 2016:

faktury_ms_2016.docx

Faktúry za rok 2017:

https://mssaca.wbl.sk/faktury_2017.odt

Faktúry za rok 2018:

https://mssaca.wbl.sk/tabu__ka_faktury_ms-2018.docx

Faktúry za rok 2019:

https://mssaca.wbl.sk/faktury_za_rok_2019.pdf

 

FAKTÚRY ZA ROK 2020

Názov organizácie: Materská škola, Mládežnícka 2, Košice Šaca 040 15

Povinné zverejňovanie  faktúr v zmysle Zákona 382/2011 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


https://mssaca.wbl.sk/tabulka_zverejnovanie_2020_cela.pdf

 

FAKTÚRY ZA ROK 2021

 

https://mssaca.wbl.sk/tabulka__2021.pdf

aktualizované: 02.05.2023 22:53:23