OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ a odpustenie školného:

(tlačivo sa otvára v novom okne)

https://mssaca.wbl.sk/ziadost_o_prerusenie_dochadzky_a_odpustenie_skolneho.doc

Oznámenie o zastavení dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi:

(tlačivo sa otvára v novom okne)

zastavenie davok.doc (26 KB)

Predloženie dokladu o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi:

(tlačivo sa otvára v novom okne)

predlozenie_dokladu.pdf

Splnomocnenie
 
(tlačivo sa otvára v novom okne)

splnomocnenie.doc (28 KB)

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ
 
(tlačivo sa otvára v novom okne)

https://mssaca.wbl.sk/ziadost_o_prijatie_do_ms_-_2023.pdf

Žiadosť o ukončenie dochádzky dieťaťa do materskej školy:

(tlačivo sa otvára v novom okne)

ukoncenie dochadzky.doc (27 KB)

 

 

 

aktualizované: 02.05.2023 22:53:23