OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

30.3.2012- Materská škola, Mládežnícka 2, Košice- Šaca- Nákup konvektomatu a príslušenstva- nakup_konvektomatu.pdf

25.4.2012- Materská škola, Mládežnícka 2, Košice- Šaca- Dodávka a montáž plastových okien a dverí-obstaravanie_okna.pdf

20.9.2012- Materská škola, Mládežnícka 2, Košice- Šaca- Dodávka a montáž plastových dverí- plastove_dvere.pdf

23.10. 2012- Materská škola, Mládežnícka 2, Košice- Šaca-Oprava fasády a podláh v 4 triedach- nakup_linolea.pdf

25.3. 2013- Materská škola, Mládežnícka 2, Košice- Šaca-Výzva asfaltovanie chodníkov- vyzva_asfaltovanie.pdf

23.5. 2013- Materská škola, Mládežnícka 2, Košice- Zmluva asfaltovanie chodníkov- zmluva_asfaltovanie.pdf

8.7. 2013Materská škola, Mládežnícka 2, Košice- Šaca-Výzva asfaltovanie chodníkov- dodatok_c_1_asfaltovanie.pdf

12.12.2014- Materská škola, Mládežnícka 2, Košice- Šaca-Výzva na podávanie ponúk na nákup detského nábytku- https://mssaca.wbl.sk/vyzva-detsky-nabytok.pdf

 

Rámcové zmluvy:

Január 2015

20.1.2015- Materská škola, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca a Vojtech Barány, Železiarenská 9, 040 15 Košice- Šaca- Rámcová dohoda ,, Mäso, mäsové výrobky"- https://mssaca.wbl.sk/hpsc62.pdf

20.1.2015- Materská škola, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca a INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolenské námestie SNP č 11- Rámcová dohoda ,, Mlieko, mliečne výrobky"-  https://mssaca.wbl.sk/hpsc63.pdf

20.1.2015- Materská škola, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca a INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolenské námestie SNP č 11- Rámcová dohoda ,, Mrazené ryby, rybie filé, ostatné rybie mäso a hlbokomrazené výrobky"- https://mssaca.wbl.sk/hpsc64.pdf

20.1.2015- Materská škola, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca a Nomiland, s.r.o., Ing. Fejko Štefan- Rámcová dohoda ,,Nábytok pre MŠ"-https://mssaca.wbl.sk/hpsc65.pdf

20.1.2015- Materská škola, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca a Nomiland, s.r.o., Ing. Fejko Štefan- Rámcová dohoda ,,Učebné pomôcky  pre MŠ"- https://mssaca.wbl.sk/hpsc66.pdf

20.1.2015- Materská škola, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca a Nomiland, s.r.o., Ing. Fejko Štefan- Rámcová dohoda ,,Výtvarný materiál   pre deti  MŠ"- https://mssaca.wbl.sk/hpsc67-1.pdf

20.1.2015- Materská škola, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca a Ing. Gyorgy Bubenko- BUBI- Rámcová dohoda ,,Údržbárske práce na objekte MŠ"- https://mssaca.wbl.sk/hpsc70.pdf

20.1.2015- Materská škola, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca a Winster, s.r.o., jabloňová 22, 040 15 Košice- Šaca- Rámcová dohoda ,, Ovocie a zelenina"- https://mssaca.wbl.sk/hpsc71.pdf

20.1.2015- Materská škola, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca a OMNI Market, s.r.o., Hlavná 4, 04420 Malá Ida- Rámcová dohoda ,,Pekárenské výrobky"- https://mssaca.wbl.sk/hpsc72.pdf

20.1.2015- Materská škola, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca a INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolenské námestie SNP č 11- Rámcová dohoda ,, Hydina a vajíčka"- https://mssaca.wbl.sk/hpsc73.pdf

20.1.2015- Materská škola, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca a INMEDIA, spol. s.r.o., Zvolenské námestie SNP č 11- Rámcová dohoda ,,Hrubé potraviny"- https://mssaca.wbl.sk/hpsc74.pdf

aktualizované: 02.05.2023 22:53:23