OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

V tejto sekcii Vám budú poskytnuté informácie o zmluvách, dokladoch, objednávkach a faktúrach MŠ.

tu :

 

 

 

 

 

Správa o výsledkoch a podmienkách výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ Mládežnícka 2, 04015 Košice- Šaca za školský rok 2014/2015

https://mssaca.wbl.sk/hpsc124.pdf

aktualizované: 02.05.2023 22:53:23