V tejto sekcii Vám budú poskytnuté informácie o zmluvách, dokladoch, objednávkach a faktúrach MŠ.

Dokumenty budú priebežne doplňované.

Správa o výsledkoch a podmienkách výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ Mládežnícka 2, 04015 Košice- Šaca za školský rok 2014/2015

https://mssaca.wbl.sk/hpsc124.pdf

TOPlist
aktualizované: 13.11.2020 14:07:40