Zmluvy za rok 2012:

14.4.2012- Zamestnávateľská zmluva- http://mssaca.wbl.sk/zmluva_tatry_sympatia-_2012.pdf

18.5.2012- Dodatok k zmluve č.1/2012-http://mssaca.wbl.sk/hpsc55.pdf

18.5.2012- Dodatok č. 1/2012- http://mssaca.wbl.sk/dodatok_teho-_2012.pdf

14.7.2012- Dodatok plus 2012- http://mssaca.wbl.sk/dodatok_alternet-_2012.pdf

26.7.2012- Zmluva o poskytovaní verejných služieb- http://mssaca.wbl.sk/telecom-_2012.pdf

22.10.2012- Zmluva o dielo- plastové dvere- Zmluvné strany: MŠ, Mládežnícka 2, 040 15 Košice- Šaca a Henrich Ďurčanský, Humenská 7/B, Košice- zmluva_o_dielo_2_dr.pdf

7.11.2012- Zmluva o dielo- maliarske práce a výmena podláh- Zmluvné strany: MŠ, Mládežnícka 2, 04015 Košice- Šaca a Milan Solčanský, Idanská 7, 040 11 Košice- zmluva_maliarské práce.pdf

8.11.2012- Zmluva o dielo- oprava vstupu do MŠ- Zmluvné strany: MŠ, Mládežnícka 2, 04015 Košice- Šaca a E.T.K., s.r.o., Okružná 9, 04501 Moldava nad Bodvou- zmluva_o_dielo_chodnik_ms.pdf

12.11.2012- Dodatok k zmluve o dielo- výmena podlahy za PVC- Zmluvné strany: MŠ, Mládežnícka 2, 04015 Košice- Šaca a Milan Solčanský, Idanská 7, 040 11 Košice-dodatok_k_zmluve_o_dielo.pdf

29.12.2012- Zmluva Be- Soft- http://mssaca.wbl.sk/hpsc83.pdf

 

Zmluvy za rok 2013:

17.2.2013- Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- http://mssaca.wbl.sk/t-mobile_zmluva-_2013.pdf

20.5.2013- Zmluva o dielo- asfaltovanie chodníkov v MŠ- Zmluvné strany: MŠ, Mládežnícka 2, 04015 Košice- Šaca a E.T.K., s.r.o., Okružná 9, 04501 Moldava nad Bodvou- zmluva_o_dielo chodník.pdf

21.5.2013- Dodatok č.1/2013 k zmluve- http://mssaca.wbl.sk/hpsc54.pdf

30.6.2013- Zmluva o dielo- CUBS, s.r.o.- bezpečnostný projekt informačných systémov- Zmluvné strany: MŠ, Mládežnícka 2, 04015 Košice- Šaca a CUBS, s.r.o., Jánošíková 6, 04001 Košice-http://mssaca.wbl.sk/hpsc53.pdf

3.7.2013- Dodatok k zmluve o dielo- asfaltovanie chodníkov v MŠ- Zmluvné strany: MŠ, Mládežnícka 2, 04015 Košice- Šaca a E.T.K., s.r.o., Okružná 9, 04501 Moldava nad Bodvou- dodatok__k_zmluve-_asfaltovanie_chodnikov.pdf

12.7.2013-Dodatok k zmluve TEHO-http://mssaca.wbl.sk/dodatok-teho-2013.pdf

12.7.2013-Zmluva "Bezpečnostný projekt informačných systémov" - http://mssaca.wbl.sk/bezp.projekt_inf.systemov.pdf

13.12.2013-Zmluva o dielo- Rekonštrukcia skladových priestorov - rekonstr_sklad_priestorov.pdf

 

Zmluvy za rok 2014:

30.5.2014- Zmluva o výpožičke- http://mssaca.wbl.sk/hpsc51.pdf

2.8.2014- Zmluva o dielo- asfaltovanie chodníkov- http://mssaca.wbl.sk/asfaltovanie_chodnikov_2014.pdf

21.9.2014- Zmluva o výpožičke- http://mssaca.wbl.sk/zmluva-o-vypozicke.pdf

6.10.2014- Zmluva o dielo č.3/2014- oprava strechy- http://mssaca.wbl.sk/oprava-strechy.pdf

6.12.2014- Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby- http://mssaca.wbl.sk/hpsc102.pdf

9.12.2014- Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby- http://mssaca.wbl.sk/zdravotna_sluzba.pdf

15.12.2014- Zmluva o výpožičke- http://mssaca.wbl.sk/hpsc50.pdf

 

Zmluvy za rok 2015:

2.1.2015- Zmluva o podmienkách prepravy a zabezpečení činností- služby pri zbere odpadov- http://mssaca.wbl.sk/odpad.pdf

12.1.2015- Rámcová dohoda- údržbárske práce na objekte MŠ Šaca- http://mssaca.wbl.sk/hpsc13.pdf

12.1.2015- Rámcová dohoda- výtvarný materiál pre deti MŠ- http://mssaca.wbl.sk/hpsc14.pdf

12.1.2015- Rámcová dohoda- učebné pomôcky pre MŠ- http://mssaca.wbl.sk/hpsc15.pdf

12.1.2015- Rámcová dohoda- nábytok pre MŠ- http://mssaca.wbl.sk/hpsc16.pdf

16.1.2015- Dodatok k zmluve o dodávke tepla- http://mssaca.wbl.sk/hpsc60.pdf

27.3.2015- Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- Telekom- http://mssaca.wbl.sk/hpsc84.pdf

25.6.2015- Zmluva o poskytovaní verejných služieb- Telekom- http://mssaca.wbl.sk/hpsc97__1_.pdf

30.6.2015- Dodatok k zmluve o dodávke tepla- http://mssaca.wbl.sk/hpsc99__1_.pdf

14.9.2015- Zmluva o dielo CUBS- http://mssaca.wbl.sk/hpsc106.pdf

Zmluvy za rok 2016:

24.2.2016- Zmluva o pripojení- http://mssaca.wbl.sk/hpsc130.pdf

16.6.2016- Dodatok k zmluve TEHO- http://mssaca.wbl.sk/hpsc156.pdf

11.10. 2016- Zmluva o pripojení Alternet- http://mssaca.wbl.sk/alternet.pdf

23.11.2016- Zmluva o pripojení VSE- http://mssaca.wbl.sk/hpsc170.pdf

Zmluvy za rok 2017:

13.02.2017- Dodatok k zmluve Telecom- http://mssaca.wbl.sk/hpsc184.pdf 

15.02.2017- Dodatok k zmluve Telecom- http://mssaca.wbl.sk/hpsc185.pdf

12.06.2017- Dodatok k zmluve TEHO- http://mssaca.wbl.sk/hpsc200.pdf

27.06.2017- Zmluva o dielo- http://mssaca.wbl.sk/hpsc2.pdf 

14.07.2017- Zmluva Telecom- http://mssaca.wbl.sk/hpsc9.pdf

26.07.2017- Zmluva Besoft- http://mssaca.wbl.sk/hpsc12.pdf

07.09.2017- Zamestnávateľska zmluva- http://mssaca.wbl.sk/hpsc17.pdf

22.12.2017- Zmluva- http://mssaca.wbl.sk/hpsc47.pdf

 

Zmluvy za rok 2018:

12.01.2018- Zmluva o poskytnutí služieb- http://mssaca.wbl.sk/hpsc31.pdf

02.03.2018- Nájomná zmluva fa Edesta- http://mssaca.wbl.sk/najomna_zmluva.pdf

http://mssaca.wbl.sk/najomna_zmluva1.pdf      http://mssaca.wbl.sk/najomna_zmluva2.pdf   

http://mssaca.wbl.sk/najomna_zmluva3.pdf

20.04.2018- Zmluva CUBS plus s.r.o.- http://mssaca.wbl.sk/hpsc37.pdf 

23.05.2018- Dodatok k zmluve TEHO- http://mssaca.wbl.sk/hpsc42.pdf

21.06.2018- Zmluva Besoft- http://mssaca.wbl.sk/zmluva_be-_soft.pdf

17.07.2018- Zmluva František Kováč- http://mssaca.wbl.sk/hpsc48__1_.pdf

13.11.2018- Dodatok k zmluve Telecom- http://mssaca.wbl.sk/hpsc58.pdf 

 

Zmluvy za rok 2019:

21.01.2019- Zmluva o spracovávaní a vedení mzdovej a personálnej agendy- http://mssaca.wbl.sk/hpsc64.pdf 

28.01.2019- Dodatok k zmluve Telecom- http://mssaca.wbl.sk/dodatok_telecom.pdf

31.01.2019- Dodatok k zmluve Telecom- http://mssaca.wbl.sk/dodatok.pdf

11.02.2019- Dodatok k zmluve Telecom- http://mssaca.wbl.sk/telekom_dod..pdf

11.02.2019- Zmluva Ticket Service- http://mssaca.wbl.sk/ticket_service.pdf

07.03.2019- Zmluva Šacanet- http://mssaca.wbl.sk/zmluva_sacanet.pdf

20.05.2019- Dodatok k zmluve TEHO- http://mssaca.wbl.sk/hpsc104.pdf

29.05.2019- Zmluva DATALAN a.s.- http://mssaca.wbl.sk/datalan.pdf

TOPlist
aktualizované: 31.07.2020 09:15:49