Všeobecné záväzné nariadenie

(Dokument sa otvára v novom okne)

https://mssaca.wbl.sk/vzn_-_ms.pdf

 

https://mssaca.wbl.sk/dodatok_c._1.pdf

aktualizované: 24.03.2022 09:26:45