Zloženie výboru združenia rodičov školy v školskom roku 2020/2021
 

Členovia:           1.tr.     Ing. Hana Janderová

                           2.tr.     Veronika Hudáková

                           3.tr.     Mgr. Lucia Sedano Raymondi

                           4.tr.     Ing. Jana Petrášová, Ing. Štefánia Vovčková

                           5.tr.     

                           6.tr.     Katarína Jurašková

                           7.tr.     Ing. Ľudmila Liptáková

  

Výbor RR je zaregistrovaný ako samostatný právny subjekt.

Vytvorila sa tak možnosť darovať 2% dane pre našu MŠ.

Touto cestou žiadame všetkých rodičov a priateľov školy, aby

túto možnosť využili a tak prispeli 2%-ou finančnou čiastkou

našim najmenším predškolákom.

Zároveň Vás žiadame, vážení rodičia, o úzku spoluprácu pri

realizovaní rôznych akcií pre deti, ktoré budeme organizovať

v spolupráci s MŠ v školskom roku 2020/2021

Tešíme sa na spoluprácu.

 

aktualizované: 16.06.2021 12:32:30