Zloženie výboru združenia rodičov školy v školskom roku 2020/2021

 

Predseda:  

Tajomník:   

Pokladník:  

 

Členovia:           1.tr.     

                           2.tr.     

                           3.tr.     

                           4.tr.     

                           5.tr.     

                           6.tr.     

                           7.tr.     

  

Výbor RR je zaregistrovaný ako samostatný právny subjekt.

Vytvorila sa tak možnosť darovať 2% dane pre našu MŠ.

Touto cestou žiadame všetkých rodičov a priateľov školy, aby

túto možnosť využili a tak prispeli 2%-ou finančnou čiastkou

našim najmenším predškolákom.

Zároveň Vás žiadame, vážení rodičia, o úzku spoluprácu pri

realizovaní rôznych akcií pre deti, ktoré budeme organizovať

v spolupráci s MŠ v školskom roku 2019/2020

Tešíme sa na spoluprácu.

 

TOPlist
aktualizované: 13.11.2020 14:07:40