Kontakty:

Riaditeľ materskej školy:         Mgr. Lenka Nogová

Adresa materskej školy:          Mládežnícka 2,  04015  Košice-Šaca

Telefónne číslo- riaditeľ:         055/6841 113,  0911 285 700

Telefónne číslo- vedúca ŠJ:  055/6841 114            

 

e-mail: mssaca@eposta.sk

 

 

aktualizované: 03.02.2023 14:40:16