Deti sa do MŠ prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci máj, keď prebieha zápis do MŠ, alebo v priebehu školského roka, pokiaľ nie je naplnená kapacita MŠ.

Oznam o konaní a priebehu zápisu sa zverejňuje prostredníctvom  regionálnych médií najneskôr do 15 apríla.
Oznam o zápise zverejníme aj na hlavnom vchode budovy a na našich stránkach.Príspevky za MŠ:
Rodičia detí navštevujúcich MŠ sú povinní prispievať na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s prevádzkou MŠ, ktorej zriaďovateľom je obec, príspevok vo výške  20 Eur mesačne v prípade jednotlivca (za predškolákov sa príspevky neplatia) na IBAN: SK481100 0000 0026 2975 2575
. Variabilný symbol sa uvádza číslo triedy, ktorú dieťa navštevuje.


 

Letné prázdniny:
V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená na jeden mesiac.
Prerušenie prevádzky ako aj náhradnú MŠ, Vám oznámime pred prázdninami.

Rytmus každodenných činností v MŠ:


V záujme vyváženého rozvoja osobnosti dieťaťa sa snažíme určiť pravidlá denných činností tak, aby sme poskytovali deťom maximálny priestor na vlastnú voľbu a rozhodovanie v každodenných situáciách.

 


 

 

Oblečenie detí v MŠOblečenie, ktoré dieťaťu dávate do MŠ vyberajte spolu s ním,lepšie si ho zapamätá. Oblečte mu veci, ktoré sa pohodlne obliekajú, prezuvky, ktoré sa ľahko obúvajú.

  • papučky a prezuvky s pevnou podrážkou podpíšte
    (v triede je viac párov rovnakých)
  • ľahké a pohodlné oblečenie do triedy, kde je príjemná teplota. Svoje dieťa obliekajte vždy o niečo menej ako seba, viacej sa pohybuje.

 

Podporujte svoje dieťa v samostatnosti pri obliekaní a osobnej hygiene, posilňujete tak jeho osobnosť.

  • Na dvor vyberte staršie oblečenie aj obuv. Dieťa potrebuje dostatok voľného pohybu a voľných hier vonku s prírodnými materiálmi. Je šťastné keď sa môže hrať slobodne s kamarátmi a nemyslieť na to, že sa zašpiní.
  • Von chodíme denne, v takmer každom počasí, deti sa tak otužujú a rozvíja sa ich tvorivosť, fantázia a schopnosť spolunažívať nie len s ľuďmi, ale aj s prírodou.
  • Do skrinky pripravte náhradné veci, ktoré v prípade potreby prezlečieme.

 

 
Dvadsatoro odkazov rodičom od ich detí
 
1. Nerozmaznávajte ma 
Viem dobre, že by som nemal dostať všetko, čo si zažiadam – ja vás iba skúšam
2. Nebojte sa byť prísni a pevní
 Mám to radšej a cítim sa bezpečnejšie
3. Nedovoľte, aby som si vytvoril/a zlé návyky
Musím sa spoliehať na vás, že ich včas odhalíte
4. Nerobte zo mňa menšieho, než som
Núti ma to, aby som sa správal/a  nevyhnutne ako veľký/á
5. Nekričte na mňa, nenadávajte a nedohovárajte mi na verejnosti
Ďaleko viac na mňa zapôsobí, keď sa so mnou pokojne porozprávate v súkromí
6. Nevnucujte mi, že moje chyby sú ťažké hriechy
Porušuje to môj zmysel pre hodnoty
7. Nenechajte sa príliš vyviesť z miery, keď poviem, že vás nemám rád/a
Nie ste to vy, koho nenávidím, ale vaša moc, ktorá ma ohrozuje.
8. Nechráňte ma pred všetkými následkami môjho správania
Potrebujem sa niekedy naučiť znášať ťažkosti a bolesť.
9. Nevenujte prehnanú pozornosť mojim drobným poraneniam a boliestkam.
Dokážem sa s nimi vyrovnať
10. Nesekýrujte ma
Musel by som sa brániť tým, že budem hluchý a budem robiť “mŕtveho chrobáka“
11. Nesľubujte mi nesplniteľné veci
Pamätajte si, že sa cítim mizerne, keď sa sľuby nedodržujú
12. Nezabúdajte, že sa vždy nedokážem vyjadriť tak, ako by som chcel/a
Nie som preto niekedy presný/a/ a ťažko mi je rozumieť
13. Neskúšajte nadmerne moju poctivosť
Dostanem strach a potom klamem
14. Nebuďte nedôslední
To ma úplne mýli
15. Nehovorte mi, že ma nemáte radi
Aj keď niekedy robím príšerné veci
16. Nehovorte, že moje obavy a strach sú hlúposť
Pre mňa sú hrozne skutočnéa veľa znamená, keď sa mi snažíte  porozumieť
17. Nesnažte sa mi nahovoriť,že ste dokonalí a bezchybní
Hrozne ma šokuje, keď zistím, že to tak nie je
18. Nikdy si nemyslite, že jepod vašu dôstojnosť sa mi  ospravedlniť
Po úprimnom ospravedlnení sa môj vzťah k vám stáva ešte vrelejší
19. Nezabúdajte ako rýchlo dospievam
Je určite ťažké so mnou držaťkrok, ale /prosím/ snažte sa
20. Nezabudnite, že nemôžem dobre vyrásť bez množstva lásky a láskavého porozumenia
Ale to vám nemusím hovoriť, však ?
 
Ministerstvo školstva SR
PhDr. Jarmila Sobotová a kolektív
Metodická príručka pre MŠ realizujúce projekt - Školy podporujúce zdravie
 
 

Kolektívna zmluva:

https://mssaca.wbl.sk/hpsc138.pdf

 

Pracovný poriadok:

https://mssaca.wbl.sk/hpsc22.pdf

   


 

    


                                                                                                         

 

aktualizované: 03.02.2023 14:40:16