Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sme sa s vedením školy dohodli na takejto forme vzdelávania detí, ktoré sú pred vstupom do ZŠ. Aktivity, ktoré Vám tu budú prezentované sú dobrovoľné. Jednotlivé aktivity sa budú odvíjať od  témy týždňa, ktorá by prebiehala v daný týždeň vo výchovno- vzdelávacom procese v MŠ a vy rodičia, budete taká predĺžená ruka nás učiteliek.  Tiež Vás prosím o nejakú spätnú väzbu, kde mi svoje postrehy, pripomienky a tiež nejaké fotky vašich detí pri aktivitách, čo ste spolu vytvorili pošlete do e-mailu: janaresteiova@gmail.com. Tiež môžete priebežne vykonávať podporné aktivity, ktorých link je priložený nižšie. Založte svojim deťom nejaký obal, krabičku, kde budete ich práce ukladať a keď sa obnoví prevádzka, tak si to radi pozrieme.

Link na podporné aktivity pre deti:

https://www.cpppapke.sk/download/Budete%20mat%20prvaka.pdf

https://www.cpppapke.sk/download/Index%20SP.pdf

https://www.cpppapke.sk/download/RC_celkova_SS_web.pdf

https://www.cpppapke.sk/download/RC_SS_-_grafomotorika.pdf

https://www.cpppapke.sk/download/RC_SS_-_sluchove_vnimanie.pdf

https://www.cpppapke.sk/download/Rady%20pre%20rozvoj%20schopnosti.pdf

https://www.cpppapke.sk/download/Desatoro%20SP.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téma týždňa: Malí remeselníci

 

Dátum: 18.05.-22.05.2020

Táto téma nám pomôže zorientovať sa v dôležitosti rôznych povolaní, remesiel. O tom , ktoré je dôležité viac , ktoré menej by sme mohli dlho polemizovať. Ale ktoré je najdôležitejšie? To , ktoré vykonávajú ľudia s odhodlaním , presvedčením a zodpovedne.

Klikni na odkaz nižšie

http://mssaca.wbl.sk/remeselnici.docx

Téma týždňa: Moja rodina

Dátum: 11.05.-15.05.2020

Včera sme oslavovali Deň matiek, našim mamičkám ,oteckom a celej rodine sa tento týždeň budeme venovať. Cieľom je priblížiť deťom domov ako miesto lásky, istoty a bezpečia, ako miesto získavania prvých poznatkov, sociálnych kontaktov a kladných vzťahov v rodine.

A keďže mamičky mali sviatok, tak im budeme celý týždeň pomáhať. Nebudú sa s nami ,,hrať“, ale my im pomôžeme s domácimi prácami. Tento týždeň ich necháme oddychovať...

Klikni na odkaz nižšie

http://mssaca.wbl.sk/tema_tyzdna_maimicka.docx

Téma týždňa: Poznávame svoju vlasť- Slovensko

Dátum: 04.05.-07.05.2020

Hlavným cieľom v tejto téme  je viesť dieťa predškolského veku k základnej orientácii v spoločenskom prostredí – v jeho priestorových a sociálnych vzťahoch. Orientuje sa na poznávanie spoločenského prostredia a prosociálnu výchovu. Aktivity projektu stavajú na prirodzenej detskej zvedavosti. Dôraz je na zoznamovaní sa s prostredím na základe významných geografických a historických prvkov. Národné povedomie sa sústreďuje na poznávanie a orientovanie sa v okolí. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa deti oboznamujú s kultúrou a spoločenským dianím vo vlasti.
Našim cieľom je priviesť deti  k patriotizmu, ku láske k svojmu domovu, k svojej vlasti primeranou formou od útleho veku – vlastným pozorovaním a následne zdieľaním zážitkov a skúseností.

Klikni na odkaz nižšie

http://mssaca.wbl.sk/poznavame_svoju_vlast.docx

Téma týždňa: Život na vidieku

Dátum: 27.4- 30.4.2020

Odpovedať na otázku, či je lepší život na vidieku alebo v meste je veľmi ťažké. Jednoznačná odpoveď ani neexistuje. Na dedine je čerstvý vzduch, viac prírody, ľudia sa viac poznajú a pomáhajú si. Tohto týždňa vnikneme na vidiek a dozvieme sa čo to o zvieratkách, o starostlivosti o ne, o tradičných remeslách...

Klikni na odkaz nižšie

http://mssaca.wbl.sk/zivot_na_vidieku.docx

Téma týždňa: Kolobeh vody

Dátum: 20.4- 24.4.2020

Kolobeh vody v prírode je pravdepodobne aj najznámejším látkovým obehom v prírode. Deťom sprostredkujeme tento proces so zaujímavými edukačnými činnosťami. Námety a inšpirácie sme čerpali z Vám dostupných zdrojov- internet, encyklopédie, knihy , TV vysielanie....

Klikni na odkaz nižšie

http://mssaca.wbl.sk/tema_tyzdna__1_.docx

 

 

Téma týždňa: Les a jeho tajomstvá /apríl Mesiac lesov/

Dátum:          14.04.2020-17.04.2020

V tomto celku sa sústredíme na poznanie lesa, jeho ,,tajomstiev“/ lesné zvieratá, rastliny, stromy, hmyz, vtáctvo, význam pre ľudí, ochrana lesa, správanie sa v lese/. Tak ako v predošlých dňoch budeme čerpať materiály a informácie z Vám dostupných zdrojov internet, knihy, encyklopédie, TV-vysielanie.

Rozprávky na dobrú noc môžete tiež prispôsobiť danej téme:/Červená čiapočka, Janko a Marienka, Príbehy Ferda Mravca, Rozprávky z veľkého stromu, Snehulienka a sedem trpaslíkov,....

 

Deň:

 

Utorok

Čo je naším cieľom/Čo majú deti vedieť/:

Vyslovovať správne , zreteľne a plynule všetky hlásky a 

hláskové skupiny.

Recitovať báseň o lese.

 

Pomôcky

 

TV, báseň, internet-počítač

Činnosť:

Odporúčame  každodenne sledovať 

TV JOJKO logopedický program Rapotáčik od 7.40-7.50/deti si precvičujú

správne vyslovovanie jednotlivých problémových hlások. Je potrebné, aby ste s deťmi túto reláciu sledovali

a spolu s deťmi vyslovovali hlásky.

Kto nemá televíziu JOJKO- zahrá sa s deťmi na zvieratká z lesa-/ktoré zvieratko vydáva aký zvuk/

Hra Na skautov: Deti zmotivujeme piesňou: Mira Jaroša : Do lesa/www.youtube.com/, dnes sa zahráme na skautov.

Deti si  

pozrú video piesne- spievajú spolu s Mirom, chodia na mieste. Rozhovor o videu/čo sme videli, aké zvieratká, o čom sa spievalo, čo deti v závere robili./čistili les od odpadkov/. Deťom dávame otázky o správaní sa v lese, čo sa smie, čo nie je správne./všímame si ,ako odpovedajú , podnecujeme ich k viacslovnej odpovedi/.

Počúvajte báseň O lese, o tom ako sa v lese máme správať:/prečítate im báseň/,    

         

        V lese nesmieš plašiť vtáky,                   Zvieratká sú radi v tichu,

      odhadzovať papier dáky.                        v čistej hore, pri rybníku.

      Tíško kráčaj, nekrič tam,                        Odvďačia sa, budú radi,

       nie si v lese predsa sám.                         Špina, hluk im veľmi vadí.

                                                       

 Potom sa o nej porozprávajte a vyzvite deti, aby spolu s vami opakovali báseň/aspoň 2x/. Za odmenu si s deťmi urobte ,,les v detskej izbe“, nechám to na Vašej fantázii. Prikryte stoličky plachtou, /stromy,/ alebo si urobte skrýšu pre zvieratká /z vankúšov/...  Využijeme ho počas celého týždňa. Počas dňa si opakujte báseň pri hocijakých činnostiach, deti sa ju naučia opakovaním. Večer ju môžu celej rodine zarecitovať samostatne.

 

 

 

Deň:

 

Streda

Čo je naším cieľom/čo majú deti zvládnuť/

 

 

Poznať, opísať,rozlíšiť rôznorodosť spôsobu života živočíchov.

Spievať piesne/ Do lesa/

Pomôcky:

 

Encyklopédie, knihy o zvieratách, hračky, papier ceruzy

Internet

 

Činnosť:

Aj dnešnú činnosť začneme piesňou Mira Jaroša: ,,Do lesa“, s deťmi pochodujeme na pieseň/po byte/ a spolu spievame/deti sa pieseň rýchlo naučia/. V,,lese“/ v detskej izbe rozprávame deťom o tom, že máme pekný les, ale chýbajú nám lesné zvieratá, ktoré si teraz nájdeme/ použijete buď knihy, alebo internet/.

Vyberáte s deťmi lesné zvieratá, ktoré žijú v našich podmienkach. Deťom predkladáte obrázky aj iných zvierat/nielen lesných/, aby sami identifikovali lesné zvieratá. Pomenujte zvieratá celým názvom/ medveď hnedý.../nielen napr. líška. Názvy zvierat napíšte tlačenými písmenami na papierové kartičky a dávate ich do vášho lesa./alebo na nástenku/ Nezabudnite ani na lesné vtáctvo, lesný hmyz.

Hra : Na zvieratká – k tejto hre sú potrebné dve stoličky, ktoré budú stromy. Použijeme kartičky s názvami zvierat, deti si vyberú kartičku, my prečítame aké zviera si vybralo. Dieťa opíše ako zviera vyzerá, čím sa živí. Úlohou detí bude správne položiť kartičku na stoličku, podľa toho kde dané zviera žije/ sova na strome-položia na sedadlo, divak vedľa stromu alebo pod atd..../ Hmyz prikryjeme plachtou/pod zemou/.

Doplnková aktivita: dieťa si môže jedno lesné zviera nakresliť/ môžete mu dať predlohu knihu-počítač.

Ak má plyšové hračky lesné zvieratá môže si ich dať do svojho lesa. Dobrú zábavu... budeme radi, keď si nejaké činnosti odfotíte do mobilu .

 

 

 

 

Deň:

 

Štvrtok

Čo je našim cieľom/ Čo majú deti zvládnuť/:

 

Objaviť, jednoducho opísať pravidlo postupnosti.

 

Pomôcky:

Viečka na zaváranie rôznej farby, cestoviny, farbičky, papier

Činnosť:

Pred samotnou činnosťou si môžete s deťmi zacvičiť FÍHA tralala-Cvičíme od mala-SEMIENKA / nezabudnite si polievať semienka, ktoré ste minule zasadili.

Urobíme si dnes húsenicu, ktorá takisto žije aj v lese, /ukážete im húsenicu-obrázok / môžete si aj vy sami podľa seba vytvoriť húsenicu. Podstatné na dnešnej činnosti je, aby deti pochopili, že sa na  tele húsenici striedajú vrchnáčiky podľa určitého pravidla/ 1 biele, dva zlaté, tri hnedé a tak dookola/. Skúste, aby deti samé objavili toto pravidlo, ale môžete im pravdaže aj pomôcť /pozri ako je húsenica poskladaná/ Skús urobiť takú istú húsenicu. Aspoň tri opakovania.  Rada pre Vás:nech deti skladajú húsenicu na zemi, aby mali dostatok miesta.Za odmenu si môžu dorobiť nožičky z fazuliek.

Obmena : Korálky pre veveričku z rôznych cestovín. Dajte pred deti na stôl rôzne cestoviny/ vytvorte si pravidlo ,ktoré deťom vysvetlíte napr: dve kolienka, tri hviezdičky a takto navliekať, alebo striedať cestoviny podľa farby/.

Ak nemáte doma nič, z čoho by deti mohli vytvoriť húsenicu, stačí ak si ju deti vyfarbia tiež podľa pravidla. Nakreslíte im na papier kruhy/húsenicu/, ktorej telo/kruhy/ budú vyfarbovať napr: žltá, červená, dve zelené, hnedá...a zase to isté. Deti sa na tieto činnosti musia sústrediť preto im doprajte, aby ich nikto nevyrušoval. Pochváľte deti stále, aj keby sa im to nedarilo, za snahu. Poproste ich , nech vás naučia  pohybovú hru: Na hada/ Dnes je veľká paráda, my sa hráme na hada. Hustým lesom preliezame , cestu chvostom zametáme. Dnes je veľká paráda, my sa hráme na hada. Zapojte do nej všetkých členov rodiny, aby bol had dlhý...

 

 

 

Deň:

 

Piatok

Čo je našim cieľom/ Čo by mali deti zvládnuť/:

Bezpečne manipulovať s nožnicami, vystrihovať tvary, lepiť.

Rozlíšiť listnatý strom od ihličnatého, pomenovať niektoré z nich

Pomôcky:

 

Detské nožnice, časopisy, rolky z toaletného papiera, lepidlo, farbičky

Činnosť:

Celej činnosti predchádza/ak je to možné/ , aby ste spoločne s deťmi na mobile odfotili jeden listnatý a jeden ihličnatý strom a uložili si to/nemusíte ten deň, môžte v priebehu týždňa/.Vyzvite deti, aby samé pohľadali dané stromy.

Vytvorme si  papierový les.

Znovu môžme deti zmotivovať na činnosť –pustíme im pieseň Do lesa, deti spievajú, pohybujú sa. V starých časopisoch deti môžu vyhľadávať všetko, čo patrí do lesa, vystrihnú zvieratá, stromy, rastliny, huby, hmyz...Jednotlivé vystrihnuté obrázky nalepia na toaletnú rolku/tým nám budú stáťvystrihnuté obrázky. Ak nič v časopise nanájdeme, deti si nakreslia korunu listnatého a ihličnatého stromu. /Použijeme ako návod - fotografie stromov, ktoré sme vonku odfotili/.Na stromy môžme použiť aj starý kartón, ak nemáme temperové farby, použijeme farbičky.

Keď sme si zhotovili papierový les, necháme si ho na stolíku, aby sme ukázali aj oteckovi. Nezabudli ste na našu báseň O lese?

Milé deti! Počúvajte mamičky, oteckov a veľmi chýbate svojim pani učiteľkám, ahojte.

 

Téma

 

Téma týždňa: Veselá Veľká noc

Od 06.04.2020- 09.04.2020

 

Deň:

Pondelok

Čo je naším cieľom /Čo majú deti vedieť/:

Viesť rozhovor o Veľkej noci, jej znaky a zvyky

Pomôcky:

počítač, obrázky

Činnosť:

Priblížiť deťom znaky a zvyky počas Veľkej noci, pomôcť si môžete internetom, obrázkovým  materiálom

 

Deň:

Utorok

Čo je naším cieľom /Čo majú deti vedieť/:

Pracovať podľa fantázie, vytvoriť jednoduchý obrázok

Pomôcky:

výkres, farby, cestoviny, nožnice

Činnosť:

Na výkres si predkreslíte veľké vajíčko a vystrihneme. Celú plochu vymaľujete jednou farbou. Keď vajíčko vyschne, tak si ho deti vyzdobia rôznymi cestovinami a vytvoria tak zaujímavé Veľkonočné vajíčko.

 

Deň:

Streda

Čo je naším cieľom /Čo majú deti vedieť/:

Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a tanečné kroky na hudobný sprievod.

Zacvičme si s riekankami.

Pomôcky:

youtube

Činnosť:

https://www.youtube.com/watch?v=p5MyId0hGbE

 

Deň:

Štvrtok

Čo je naším cieľom /Čo majú deti vedieť/:

Sadíme s deťmi

Pomôcky:

Kvetináč, zemina, rôzny dekoračný materiál

Činnosť:

V prvom kroku ich môžete spoločne vyzdobiť pomocou lepidla a rôznych zaujímavých malých predmetov kvetináč. Potom sa môžeme pustiť do sadenia a naučiť tak deti ďalšiu zručnosť. Ak je kvetináč väčší, dajte im ešte kamienky, ktoré môžu poukladať na zeminu a dozdobiť ho tak.

 

 

 

 

Téma týždňa: Príbehy o zvieratkách

Od 30.03.2020- 03.04.2020

Odporúčania pre činnosti rodičov a deti /5-6 ročné/.

Milí rodičia ,tento týždeň sa budeme rozprávať o zvieratách-/hlavne domácich/, ich úžitku, spôsobe života a s  príchodom jari aj o ich mláďatách.  Tieto poznatky ich môžete naučiť aj tým, že im prečítate rozprávky, alebo príbehy/ak máte/ o zvieratkách. Spomeňte si na rozprávky, ktoré ste mali radi ako deti, alebo si pozrite čo máte doma v knižnici. Predkladané činnosti sme museli pravdaže prispôsobiť domácim  podmienkam, všetci musíme teraz trošku improvizovať...

 

Deň:

Pondelok

Čo je naším cieľom /Čo majú deti vedieť/:

Rozpoznať mláďatá vybraných živočíšnych druhov, pomenovať ich, pomenovať niektoré domáce zvieratá, vysvetliť úžitok ich chovu.

Pomôcky:

pripravte si vopred- počítač, knihy

Činnosť:

Na úvod činnosti deti poproste, aby vám priniesli svoje knihy, časopisy, v ktorých sú zvieratká. Nech ich dávajú na seba všetky/na stôl/. Potom postupne s nimi roztriedite knihy vyberte iba knihy o domácich/chovných/ zvieratách. Poprosíte deti, aby vám prečítali  jednu knihu/respektíve opísali, čo vidia na obrázkoch/. Deti sa zahrajú na učiteľa a vy na deti. Dávate deťom otázky, týkajúce sa danej témy. /Deti sa budú tešiť, keď ich oslovíte pani učiteľka a keď sa budete hlásiť.

FÍHA tralala-film Cvičíme od mala –ZVIERATKÁ pre deti /veľmi pekné zacvičíte si s deťmi a zároveň pomenujete zvieratká/

Odporúčam aj pozrieť si túto prezentáciu: Power Point Prezentácia- Domáce zvieratá Bednárová Mária . Doplnková aktivita: vyfarbite si doma omaľovánku zvieratko.

 

Deň:

Utorok

Čo je naším cieľom /Čo majú deti vedieť/:

Pracovať podľa jednoduchého kresleného postupu.

Pomôcky:

výkres, alebo stačí aj biely papier/kancelársky/, výtvarný materiál-farbičky, fixy, čo máte doma/.

Činnosť:

Nakresliť sliepočku podľa kresleného návodu (priložený nižšie). Položte papier pred dieťa na šírku. Pomôžte deťom, aby postupne kreslili, povzbudzujte ich/niektoré dopredu povedia, že to nevedia/. Snažte sa ich podporiť, ale nenakresliť celú sliepočku za nich. Po zvládnutí úlohy si môžu sliepočku vyfarbiť, vystrihnúť a zavesiť na záclonu/ veľkonočná výzdoba/.

 

Deň:

Streda

Čo je naším cieľom /Čo majú deti vedieť/:

Približne nakresliť kruh, štvorec, obdĺžník, trojuholník, pomenovať ich a nájsť ich v svojom okolí.

Pomôcky:

jeden papier A4

Činnosť:

Biely kancelársky papier si zložíme na výšku a na šírku/preložíte, aby vznikla ryha/.Do vzniknutých štyroch políčok dieťa nakreslí štvorec, trojuholník, obdlžník, kruh./ak si dieťa nebude pamätať, tak mu na iný papier nakreslíte vy, aby si spomenulo, zopakovalo rovinné geometrické tvary./ Keď to bude mať nakreslené pomenujte spolu s dieťaťom tvary. Ďalšou úlohou bude zobrať papier ceruzku a spolu s vami nájsť v byte zhodný tvar/ napr. okno- obdĺžnik..../. Zaznamenať čiarkou koľko daných tvarov našlo:

Keď to bude hotové , nech spočíta /koľko je v byte vecí odbdlžníkového tvaru.../a nech do prázdneho geometrického tvaru napíše zhodnú číslicu s počtom.

Obmena úlohy: rodičia nastrihajú/môžu aj deti, ale rodičia im musia predkresliť obdlžníky/. Vytvoríme si domino/obdlžník rozdeliť na polovicu a dieťa kreslí na jednu stranu rôzny geometrický tvar, vyfarbí rôznou farbou. Keď má hotových zopár kúskov skladáme domino/zhodný tvar so zhodným tvarom/.

 

Deň:

Štvrtok

Čo je naším cieľom /Čo majú deti vedieť/:

Vyčlení začiatočnú hlásku slova.

Pomôcky:

rôzne predmety z domácnosti alebo hračky

Činnosť:

Cieľom je naučiť deti určiť, na ktorú hlásku sa slová začínajú, vyvodiť správnu odpoveď — záver na základe dedukcie a priradiť písmenko k hláske.

Prezri si predmety na koberci, stole..., pomenuj ich.
- Na akú hlásku sa slová začínajú? 
- Vieš, ktorým písmenkom ju môžeme zapísať?
- Vyhľadaj písmenko v abecede, označ ho — zakrúžkuj. /Ak máte doma nejaké písmenka/
- Skús písmenko napísať podľa predlohy.

 

Deň:

Piatok

Čo je naším cieľom /Čo majú deti vedieť/:

Kreslí postavu so všetkými jej časťami a znakmi

Pomôcky:

papier, farbičky

Činnosť:

Na papier nakreslia deti svoju rodinu. Mamku, ocka, súrodenca- súrodencov, seba. Postava musí mať všetky znaky. Dotvoriť aj pozadie alebo prostredie, v ktorom sa nachádzajú.

 

 

TOPlist
aktualizované: 31.07.2020 09:15:49