Deťom ponúkame pestrú a výživnú stravu, ktorá obsahuje množstvo zeleniny a ovocia. Týždenný jedálny lístok je pravidelne vystavený na informačnej nástenke vo vestibule MŠ a na jednotlivých oddeleniach k nahliadnutiu všetkým rodičom.

Oznam vedúcej školskej jedálne:

Vyhláška MŠ SR o zariadení školského stravovania podľa paragrafu 142 zákona č. 245/ 2008 Z. z.

o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Desiata     0,28 Eur

Obed         0,68 Eur

Olovrant   0,23 Eur

Spolu        1,19 Eur

    Strava musí byť zaplatená vždy do 5. dňa v mesiaci na IBAN: SK50 1100 0000 0026 2875 2469. Stravné v prípade neprítomnosti dieťaťa sa odratáva o mesiac neskôr. V prípade, že dieťa nepríde do MŠ, treba ohlásiť jeho neprítomnosť na stravu u učiteľky alebo v školskej jedálni najneskôr do 8.00 hod. . V prípade nejasností sa môžete informovať u vedúcej školskej jedálne p. Zuzany Dankovej.

Stránkové dni

Pondelok- Štvrtok: 9.00 – 15.00

Jedálne lístky

Január  2018

 

08.01.2018 - 12.01.2018 

jedalny_listok_02.pdf

15.01.2018 - 19.01.2018

jedalny_listok_03.pdf

 

jedalny_listok_47.pdf

 

jedalny_listok_48.pdf

 

jedalny_listok_49.pdf

     

             December  2017
 

04.12.2017-08.12.2017

jedalny_listok_50.pdf

11.12.2017-15.12.2017

jedalny_listok_51.pdf

18.12.2017-22.12.2017

jedalny_listok_52.pdf

23.10.2017-27.10.2017

jedalny_listok_44.pdf 

 


 

TOPlist
aktualizované: 08.01.2018 12:46:30