Zloženie výboru združenia rodičov školy v školskom roku 2017/2018

 

Predseda:  Radíková Lenka

Tajomník:   Magnová Lenka

Pokladník:  Krupášová Drahoslava

 

Členovia:         1.tr.     Martina Magnová

                           2.tr.     Lenka Naďová

                           3.tr.     Ing. Katarína Szabóová, Krupášová Drahoslava

                           4.tr.     Lucia Jandová

                           5.tr.     Radíková Lenka

                           6.tr.     Hutterová Slavomíra

                           7.tr.     Železníková Dana

  

Výbor RR je zaregistrovaný ako samostatný právny subjekt.

Vytvorila sa tak možnosť darovať 2% dane pre našu MŠ.

Touto cestou žiadame všetkých rodičov a priateľov školy, aby

túto možnosť využili a tak prispeli 2%-ou finančnou čiastkou

našim najmenším predškolákom.

Zároveň Vás žiadame, vážení rodičia, o úzku spoluprácu pri

realizovaní rôznych akcií pre deti, ktoré budeme organizovať

v spolupráci s MŠ v školskom roku 2017/2018

Tešíme sa na spoluprácu.

 

TOPlist
aktualizované: 08.01.2018 12:46:30