Zloženie výboru združenia rodičov školy v školskom roku 2019/2020

 

Predseda:  Radíková Lenka

Tajomník:   Magnová Lenka

Pokladník:  Krupášová Drahoslava

 

Členovia:         1.tr.     Otília Lechnerová

                           2.tr.     Mgr. Miriama Jakubovská

                           3.tr.     Ing. Katarína Szabóová

                           4.tr.     Martina Magnová

                           5.tr.     Radíková Lenka

                           6.tr.     Mgr. Martina Popíková

                           7.tr.     Železníková Dana

  

Výbor RR je zaregistrovaný ako samostatný právny subjekt.

Vytvorila sa tak možnosť darovať 2% dane pre našu MŠ.

Touto cestou žiadame všetkých rodičov a priateľov školy, aby

túto možnosť využili a tak prispeli 2%-ou finančnou čiastkou

našim najmenším predškolákom.

Zároveň Vás žiadame, vážení rodičia, o úzku spoluprácu pri

realizovaní rôznych akcií pre deti, ktoré budeme organizovať

v spolupráci s MŠ v školskom roku 2019/2020

Tešíme sa na spoluprácu.

 

TOPlist
aktualizované: 11.11.2019 09:19:30